Abonenckie centrale telefoniczne

Czym są abonenckie centrale telefoniczne?

Abonenckie centrale telefoniczne nazywane krócej centralami abonenckimi lub określane skrótem PBX, są to centrale telefoniczne należące do użytkownika i przez niego zarządzane. Urządzenia te znajdują zastosowania głównie w firmach i instytucjach, jednak coraz częściej można je spotkać również u prywatnych użytkowników, jako elementy tzw. inteligentnych domów.

Centrale abonenckie tworzą wewnętrzną sieć telefoniczną i dodatkowo są połączone kilkoma liniami telefonicznymi z centralą operatora telekomunikacyjnego. Takie rozwiązanie pozwala “zamknąć” wszystkie połączenia wewnętrzne nawiązywane pomiędzy telefonami firmowymi w wewnętrznej sieci telefonicznej przy jednoczesnej pełnej obsłudze normalnego ruch telefonicznego, tj. połączeń przychodzących z zewnątrz i wychodzących na zewnątrz firmy.

Tym samym poprzez zastosowaniu abonenckiej centrali telefonicznej możliwe jest uzyskanie znacznych oszczędności w związku z redukcją kosztów połączeń pomiędzy pracownikami oraz dzięki zmniejszeniu wymaganej ilości linii zewnętrznych niezbędnych do obsługi firmy.

Jakie korzyści płyną z posiadania centrali abonenckiej?

Nowoczesne centrale PBX firmy Slican, które posiadamy w ofercie i dla których świadczymy usługi instalacji, konfiguracji oraz serwisu, poza wcześniej wymienionymi korzyściami ekonomicznymi wprowadzają wiele nowoczesnych rozwiązań i funkcji, które znacznie ułatwiają i rozszerzają o nowe możliwości sposób komunikacji wewnątrz firmy a także pozwalają wprowadzić nowe standardy komunikacji z klientem. Do najważniejszych korzyści można zaliczyć:

  • integrację z komputerowymi systemami CRM (ang. customer relationship managementzarządzanie relacjami z klientami) w celu prezentacji informacji o kliencie na ekranie komputera podczas prowadzonej rozmowy telefonicznej (np. dostęp do listy ostatnio składanych zamówień, wysokości obrotów) lub np. w celu kontroli nad grupą handlowców i monitorowania stopnia realizacji planu sprzedażowego;
  • zautomatyzowanie dostępu do informacji w sytuacjach, kiedy nie ma konieczności bezpośredniego kontaktu klienta z pracownikiem firmy (np. przekazanie informacji o numerach wewnętrznych działów firmy lub urzędu, dostęp do aktualnej informacji o ofercie handlowej, dostęp do informacji o statusie naprawy lub realizacji zamówienia, dostęp do stanu rozrachunków itp.).
  • nagrywanie rozmów w celu monitorowanie jakości obsługi telefonicznej klienta oraz wykorzystania nagrań do celów szkoleniowych, lub też jako wsparcie w procesie sprzedaży – pozwala na odtworzenia ustaleń dotyczących cen, terminów i innych warunków omawianych z klientem lub dostawcą;
  • szybki i łatwy dostęp do bilingów rozmów telefonicznych, jako narzędzie kontroli nad ponoszonymi kosztami połączeń telefonicznych;
  • możliwość organizowania telekonferencji pomiędzy pracownikami firmy jak i klientami w celu szybszego i wspólnego podejmowania istotnych decyzji;
  • możliwość integracji centrali z bramką GSM, co dzięki wiadomościom SMS, umożliwi szybkie przekazywanie klientowi informacji o zmianie statusu zamówienia, nadaniu przesyłki, zakończeniu naprawy, potwierdzeniu rezerwacji itp.;
  • definiowanie sposobu realizacji połączeń wychodzących, tak, aby centrala automatycznie dokonywała wyboru najtańszej drogi połączenia (LCR);
  • rozwiązania pozwalające na łączenie central abonenckich znajdujących się w różnych lokalizacjach (np. w różnych oddziałach firmy), a co za tym idzie traktowanie wszystkich połączeń pomiędzy oddziałami, jako bezpłatne połączenia wewnętrzne;